Posiedzenie Polsko- Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

image_print

W dniach 2-3 grudnia 2010 roku w Białowieży odbyło się IX posiedzenie Polsko- Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Posiedzeniu przewodniczyli ze strony polskiej Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, Przewodniczący Polskiej części Podkomisji, a ze strony białoruskiej Walentin Władimirowicz Karpickij – Pierwszy Zastępca Ministra do spraw sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, Przewodniczący Białoruskiej części Podkomisji. W spotkaniu uczestniczyła Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentował Pan Mieczysław Burdzicki.

W zakresie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska omówiono następujące tematy:

  • realizację zapisów VIII posiedzenia Podkomisji przez stronę polską i białoruska ,
  • współpracę służb ochrony środowiska na wodach granicznych,
  • przebieg prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Brześciu,
  • dalsze perspektywy i kierunki rozwoju współpracy służb ochrony środowiska.

Podkomisja po przyjęciu sprawozdania z realizacji ustaleń podjętych podczas VIII posiedzenia, wskazała potrzebę rozwijania współpracy służb ochrony środowiska obu krajów oraz kontynuowania jej w zakresie monitoringu wód granicznych na rzece Bug i jej dopływach.