image_print

Konferencja – Gospodarka Odpadami

10 września br. w ramach XIV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej – Kompleksowa Gospodarka Odpadami „ Produkty z odpadów – kompost, paliwa, surowiec” firma KOM – EKO Sp. z o.o. z/s w Lublinie zaprezentowała 15 letnie doświadczenie w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów. Przedstawiono m.in. najważniejsze elementy Zakładu Odzysku i Recyklingu. W prezentacji osiągnięć zakładu udział wzięli m.in. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor  Ochrony Środowiska w Lublinie Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Badania porównawcze z hałasu

W dniach 13-17 września br. Zakład Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska organizuje XXVII cykl badań biegłości i badań porównawczych hałasu w środowisku, w którym wezmą udział laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w tym laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Cykl badań przeznaczony jest dla małych i średnich laboratoriów i innych jednostek wykonujących pomiary akustyczne w środowisku. Zasadniczym celem tych porównań jest umożliwienie laboratorium sprawdzenie kompetencji technicznych personelu oraz działania własnej […]

Czytaj dalej...

Śnięcia ryb w wodach rzeki Wieprz

23 sierpnia br. WIOŚ w Lublinie Delegatura w Chełmie otrzymała zgłoszenie z Urzędu Gminy Izbica o fakcie wystąpienia śnięcia ryb w wodach rzeki Wieprz powyżej małej elektrowni wodnej (MEW) w Tarnogórze. 23 i 24 sierpnia pracownik Delegatury w Chełmie dokonał sprawdzenia stanu wód rzeki Wieprz w miejscowościach: Wirkowice, Tarnogóra i Krasnystaw i pobrał próby do badań. Sytuacja przedstawiała się następująco: 23.08.2010 wody rzeki Wieprz miały barwę zieloną, z wyraźnymi smugami utworzonymi przez duże nagromadzenie […]

Czytaj dalej...

Zrównoważony transport

Ministerstwo Środowiska przygotowuje kampanię świadomościową  nt.  zrównoważonego transportu tzn., bardziej przyjaznego środowisku naturalnemu. Jej celem jest uświadomienie Polakom wpływu jazdy samochodem osobowym na krótkich dystansach na nasze zdrowie oraz stan finansów. Więcej informacji na stronach http://www.mos.gov.pl/bezsamochodu

Czytaj dalej...

Pięcioletnia ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia

W czerwcu 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie opracował „Pięcioletnią ocenę jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, PM10 oraz Pb, As, Cd, Ni i B/a/p w województwie lubelskim”. Przedmiotowa ocena obejmuje lata 2005-2009 i jest trzecią oceną okresową sporządzoną na podstawie art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm), który zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora […]

Czytaj dalej...

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu

W dniu 15 lipca 2010 r. uroczyście otwarto najnowocześniejszy we wschodniej Polsce Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu, efekt końcowy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Powyższa inwestycja rozwiąże problemy związane z odpadami komunalnymi dla miast: Chełma, Rejowca Fabrycznego i kilkunastu gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej. Realizacja projektu pozwoli gminom dotrzymać unijne wymogi gospodarowania odpadami i osiągnąć wymagane […]

Czytaj dalej...

Rada Lubelskiego Konsorcjum Naukowego

30 czerwca 2010 r. w Sali Posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej odbyło się posiedzenie Rady Lubelskiego Konsorcjum Naukowego. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Marek Opielak Rektor Politechniki Lubelskiej. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Konsorcjum w latach 2009-2010. Celem Konsorcjum jest integracja środowiska naukowego w pracach prowadzonych w celu zrównoważonego rozwoju regionalnego w tym przede wszystkim badań i monitoringu środowiska oraz wdrażania nowoczesnych technologii. W spotkaniu rady konsorcjum brał udział Wicemarszałek […]

Czytaj dalej...

Delegacja ukraińska w WIOŚ

29 czerwca 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przyjął delegację ukraińską  – przedstawicieli samorządów i przedsiębiorstw energetycznych z obwodu Ługańskiego. Delegacja przebywa w Polsce w ramach Programu prowadzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Gościom zaprezentowano zadania Inspekcji Ochrony Środowiska m.in. z zakresu kontroli eksploatacji instalacji chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, organizowania państwowego monitoringu środowiska, wspierania alternatywnych źródeł energii.

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ i służb ochrony środowiska Białorusi

29 czerwca 2010 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Było ono wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkaniu przewodniczyli: ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja – Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 6