image_print

Komunikat nr 3 z dnia 18.VI.2010 r o stanie wód rz.Bug

W dniu 17 czerwca br. wartości stężenia tlenu nadal utrzymywały się na  niskim poziomie, zwłaszcza w punkcie pomiarowym w Dorohusku, aczkolwiek w odniesieniu do poprzednich dni zauważa się niewielką tendencję wzrostową natlenienia co może świadczyć o poprawie sytuacji. Zawartość tlenu rozpuszczonego poniżej 5 mg O2/l określa się jako  poniżej dobrego. Zawartość tlenu rozpuszczonego poniżej 2 mg O2/l uznaje się za warunki graniczne dla bytowania ryb. W punkcie pomiarowym […]

Czytaj dalej...

Komunikat nr 2 z dnia 15.VI.2010 r o stanie wód rz.Bug

W związku ze spadkiem zawartości tlenu rozpuszczonego w wodach rzeki Bug, WIOŚ w Lublinie rozpoczął w dniu 11 czerwca br. monitoring rzeki Bug w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa lubelskiego. Badane są następujące wskaźniki: temperatura powietrza/wody, tlen ropuszczony, odczyn pH, przewodnictwo elektrolityczne, fosforany, fosfor ogólny, ChZT-Cr, zawiesina ogólna, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy i azot ogólny. Spośród wszystkich badanych wskaźników przekroczenia odnotowano dla tlenu rozpuszczonego. Zawartość tlenu rozpuszczonego […]

Czytaj dalej...

Komunikat o stanie wód rz.Bug

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku przypadkami śnięcia ryb w rzekach kontynuowane są badania monitoringowe jakości wód, w tym zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. W ostatnim okresie badania przeprowadzone zostały w wodach rzeki Bug. W związku z informacją przekazaną w dniu 11.06.2010 r. przez stronę Ukraińską do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o niepokojąco niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodach rzeki Bug po stronie Ukraińskiej, a następnie przekazaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wisły […]

Czytaj dalej...

System Zarządzania Jakością w WIOŚ Lublin

W dniu 31 maja 2010 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony audit nadzorujący ważność Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Audit przeprowadził auditor jednostki certyfikującej TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Sprawdzano i oceniano skuteczność funkcjonowania Sytemu Zarządzania Jakością. Audit zakończył się z wynikiem pozytywnym.

Czytaj dalej...

Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne

21 maja 2010 r. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu odbyło się seminarium dotyczące utworzenia i programu działalności Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Roztoczańskim Parku Narodowym. Celem seminarium było przedstawienie idei powstania i programu działania Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia monitoringu i badań środowiska przyrodniczo-kulturowego Roztocza oraz jego ochrony i popularyzacji. W seminarium brał udział Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

Czytaj dalej...

Spółki wodno-ściekowe partnerem samorządów

20 maja 2010 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Rektora Politechniki Lubelskiej, Starosty Włodawskiego oraz Wójta Gminy Włodawa. Konferencja została poświęcona tematowi „Spółki wodno-ściekowe partnerem samorządów w wykorzystywaniu środków unijnych dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska”. WIOŚ reprezentowali Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Agnieszka Kowalska-Głowiak Kierownik Działu Prawno Organizacyjnego oraz Małgorzata Okoń Starszy Specjalista […]

Czytaj dalej...

Inwestycje, Gospodarka, Współpraca Transgraniczna

 W dniach 17-18 maja 2010 r. odbyło się w Lublinie Forum Polska – Ukraina pod nazwą  „Inwestycje Gospodarka Współpraca Transgraniczna”, którego gospodarzem był Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Spotkania w ramach forum odbywały się w dwóch panelach dyskusyjnych: gospodarczym – Współpraca Gospodarcza Unia Europejska – Ukraina oraz samorządowym – Współpraca Transgraniczna i Międzyregionalna. Forum było okazją do nawiązania kontaktów biznesowych jak również wzmocnienia współpracy transgranicznej. W spotkaniach Forum wzięła udział […]

Czytaj dalej...

Ekologia nie jest modą

W dniach 13,14 i 15 maja 2010 r. w Centrum Szkoleniowym Energetyk w Nałęczowie odbyło się seminarium pt. „Ekologia nie jest modą. Jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, Lubelski Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Na konferencji wypracowano stanowisko dotyczące finansowania działań ekologicznych w spółdzielniach mieszkaniowych, TBS-ach i wspólnotach mieszkaniowych. W seminarium uczestniczył Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

Czytaj dalej...

Spotkanie instruktażowe w Biłgoraju

W dniu 10.05.2010 r. z inicjatywy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju odbyło się spotkanie instruktażowe w którym przedstawiciele Delegatury w Zamościu Tadeusz Kowalski oraz Wiesław Mazur zapoznali uczestników z zagadnieniami selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, PGK Sp. z o.o. oraz gmin na terenie których Przedsiębiorstwo prowadzi działalność związaną z odbieraniem odpadów komunalnych. Inspektorzy Delegatury w Zamościu zapoznali uczestników spotkania z wymogami prawnymi w zakresie […]

Czytaj dalej...

Zarządzanie wodami transgranicznymi w Europie Wschodniej – Kijów

W dniach 27 – 29 kwietnia 2010 r. odbyły się w Kijowie warsztaty na temat zarządzania wodami transgranicznymi w Europie Północnej i Wschodniej. Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy Komisji Ekonomicznej dla Europy ONZ (UNECE), Międzynarodowego Centrum Oceny Wód (IWAC), Ministra Ochrony Środowiska Ukrainy oraz Komitetu ds. Gospodarki Wodnej Ukrainy. Celem warsztatów było praktyczne podejście do przygotowywanej obecnie drugiej oceny transgranicznych rzek, jezior i wód podziemnych w ramach Konwencji o Ochronie i Użytkowaniu Cieków […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6