image_print

Praktyki dla studentów i staż dla absolwentów WBiNoZ UMCS

W dniu 20 stycznia 2010 r. Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Anna Tukiendorf  oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny podpisali list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie a  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie. Zainteresowane strony deklarują współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów i staży dla absolwentów WBiNoZ, wymiany informacji, wdrażania nowych technik modelowania rozprzestrzeniania […]

Czytaj dalej...

Praktyki studenckie dla studentów WBiNoZ UMCS

W dniu 20 stycznia 2010 r. Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Anna Tukiendorf  oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny podpisali list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie a  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie. Zainteresowane strony deklarują współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów i staży dla absolwentów WBiNoZ, wymiany informacji, wdrażania nowych technik modelowania rozprzestrzeniania […]

Czytaj dalej...

Współpraca z RDOŚ

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny spotkał się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie Beatą Sielewicz celem omówienia wspólnych działań na 2010 rok, w tym najważniejszych problemów dotyczących bieżącej działalności WIOŚ i RDOŚ. Podczas rozmów poruszono ponadto zagadnienie budowy lotniska w Świdniku.

Czytaj dalej...

Natura 2000

13 stycznia br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w otwarciu wystawy „Natura2000/Lubelskie/PL”. Przyroda Lubelszczyzny na pięknych, wielkoformatowych zdjęciach autorstwa kilkudziesięciu wybitnych fotografów.  Ekspozycja w najbliższych miesiącach odwiedzi takie miasta jak Wrocław, Warszawa czy Kraków. Planowane są również prezentacje poza krajem.

Czytaj dalej...
1 4 5 6