image_print

Spotkanie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

14 grudnia 2011 r. w siedzibie WIOŚ z inicjatywy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Pana Sławomira Struskiego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Leszka Żelaznego odbyło się spotkanie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu lubelskiego. Podczas spotkania omówione także zostały zmiany do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Lublin oraz firm KOM- EKO i MPO SITA.

Czytaj dalej...

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

5 grudnia 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Władzy Wdrażającej Programy Europejskie poświęcone omówieniu bieżących zagadnień dotyczących Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Spotkanie otworzył Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie

Czytaj dalej...

Kontrola międzynarodowego przemieszczania odpadów

1 grudnia 2011 r. zostało zawarte porozumienie kontynuujące współpracę pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, a Naczelnikiem Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej oraz Komendantem Placówki Straży Granicznej w Terespolu, w sprawie współdziałania w zakresie kontroli międzynarodowego przemieszczania odpadów. Współpraca ma na celu zapewnienie efektywnej kontroli międzynarodowego przemieszczania odpadów, a w szczególności zapobieganie nielegalnemu transportowaniu odpadów. W ramach współpracy realizowane będą zadania wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. […]

Czytaj dalej...

Demaskujemy mity o gazie łupkowym

19 listopada 2011 r. odbyły się kolejne spotkania informacyjne niezależnych ekspertów z mieszkańcami gmin Lubelszczyzny pod hasłem „Demaskujemy mity o gazie łupkowym”. Tym razem spotkania odbyły się w Siennicy Różanej oraz w Szczebrzeszynie. Konwencja spotkań przewidywała prezentacje przybliżające temat, a następnie dyskusję mieszkańców z ekspertami. Liczny udział mieszkańców oraz żywe zainteresowanie tematem poparte bardzo dużą ilością pytań potwierdziło potrzebę organizowania takich spotkań w terenie. Podobnie jak poprzednim razem w spotkaniach udział wzięli […]

Czytaj dalej...

Energetyka wiatrowa szansą rozwoju gmin

15 listopada 2011 r. w Nałęczowie miało miejsce seminarium p.t. „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju gmin rolniczych Województwa Lubelskiego”, pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. W seminarium wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Obalamy mity na temat gazu łupkowego

W dniu 5 listopada rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych dotyczących problematyki poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego pod hasłem „Obalamy mity na temat gazu łupkowego”. Inicjatorką spotkań jest Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w PE, Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska. Pierwsze spotkania odbyły się w Grabowcu i Frampolu. Do udziału w spotkaniu zaproszono niezależnych ekspertów: dr Pawła Poprawę oraz dr Małgorzatę Woźnicką z Państwowego Instytutu Geologicznego. W charakterze ekspertów wspomagających udział […]

Czytaj dalej...

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

29-30 września 2011 r. w Przemyślu odbyła się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Podczas narady omówiono zagadnienia działalności kontrolnej IOŚ, w tym kontrolę rynku, transgraniczne przemieszczanie odpadów, walkę z szarą strefą, a także problemy Państwowego Monitoringu Środowiska. Moderatorem dyskusji był Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Joanna Piekutowska przedstawiła plany zmian w przepisach dotyczących kontroli. Izabela Szadura Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku poruszyła […]

Czytaj dalej...

Gaz łupkowy

28 października 2011 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu poszukiwań złóż gazu łupkowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas spotkania przedstawiono kompetencje ww. instytucji w zakresie „gazu łupkowego”. Ponadto zobowiązano się do wymiany informacji o prowadzonych działaniach dot. poszukiwań gazu łupkowego i związanych z tym problemów.

Czytaj dalej...

Potencjał Ekologiczny Lublina i Lubelszczyzny

24-25 października 2011 w Lublinie odbyła się konferencja „Potencjał Ekologiczny Lublina i Lubelszczyzny” pod Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Konferencja skierowana została przede wszystkim do gmin z terenu województwa lubelskiego oraz środowiska akademickiego. Podczas konferencji omówiono m.in: nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach; realizację lubelskiego sytemu gospodarki odpadami, stan ekologiczny Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie a w tym kształtowanie płatów fitolitoralu wzdłuż wybranych […]

Czytaj dalej...

Poszukiwanie gazu łupkowego

24 października w miejscowości Syczyn w gminie Cyców odbyło się uroczyste uruchomienie wiertni poszukującej gazu łupkowego. Na konferencji prasowej przedstawiciele inwestorów Jan Krawiec Prezes Orlen SA, Wiesław Prugar Prezes Orlen Upstream Sp. z o.o. oraz Henryk Jacek Jezierski Podsekretarz Stanu Główny Geolog Kraju przedstawili problemy energetyczne Polski i Europy i perspektywy jakie stwarza wydobycie gazu łupkowego, a także odpowiadali na pytania dziennikarzy. W części praktycznej zebrani goście mieli możliwość zapoznania […]

Czytaj dalej...
1 2 3 7