Człowiek w środowisku wiejskim zagrożonym ekologicznie

image_print

14 stycznia 2011 r. w Auli Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Człowiek w środowisku wiejskim zagrożonym ekologicznie”, zorganizowana przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej oraz promowanie prozdrowotnych postaw ekologicznych członków społeczności lokalnych, poprzez kaskadowy system przekazywania wiedzy.
W konferencji wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.