Zanieczyszczenie rzeki Czechówki

image_print

27.01.2011 w godzinach przedpołudniowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał informację o zanieczyszczeniu rzeki Czechówki na odcinku w pobliżu ulic Puławskiej i Al. Solidarności. Informowano o rdzawej zawiesinie obserwowanej w wodzie.
Pracownicy WIOŚ w Lublinie wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie udali się na miejsce zdarzenia. Stwierdzono, iż nastąpiła awaria systemu ciepłowniczego nieopodal ulicy Popiełuszki. Z uszkodzonej rury wypływała gorąca woda i uchodziła do rzeki. Do badań laboratoryjnych zostały pobrane próbki wody z Czechówki oraz ścieki odprowadzane rowem otwartym. Ze wstępnych analiz wynika, że woda zawierała pewne ilości związków żelaza tworzących charakterystyczny czerwonawy osad. Zawartość tlenu w wodzie Czechówki pozostawała na dobrym, wysokim poziomie. Obecnie trwają prace zmierzające do naprawy uszkodzenia sieci.

zanieczyszczenia rzeki Czechówki zanieczyszczenie rzeki Czechówki - fot-2