Przyjaźni Środowisku 2011

image_print

W Warszawie 4 lutego 2011 r. odbyła się Gala XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” .
Konkurs objęty jest honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Oceniane są w nim zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Celem organizatorów jest promowanie obywatelskich postaw proekologicznych, a także wdrażanie przyjaznych środowisku technologii.
Obecny na uroczystości przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przekazał sprawowaną dotychczas funkcję przewodniczącego Rady Konkursu Ekologicznego Pierwszej Damie Pani Annie Komorowskiej.

Narodowa Rada Ekologiczna wybrała z terenu województwa lubelskiego następujących laureatów i wyróżnionych oraz przedłużających znak:

W KATEGORII: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
Podkategorii: Gmina Przyjazna Środowisku
Przedłużenie znaku:

  • Urząd Miasta Lublin
  • Urząd Gminy Lubartów

W KATEGORII: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Podkategorii: Firma Przyjazna Środowisku
LAUREACI:

  • KOM-EKO Sp. z o. o. w Lublinie

Podkategoria: Produkt Godny Polecenia
LAUREACI:

  • SIGMA S.A. w Jastkowie

W KATEGORII: PROMOTOR EKOLOGII
LAUREACI:

  • Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska
  • Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego

Przedłużenie znaku:

  • Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim

Wymienieni laureaci potwierdzają słowa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Andrzeja Jagusiewicza „…na Lubelszczyznę można zawsze liczyć, wszak marka Lubelskie zobowiązuje!”.

W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, który podziękował w imieniu wszystkich wyróżnionych XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.
Ponadto w podsumowaniu konkursu wzięli udział wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Sławomir Struski.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowali Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (który od początku istnienia edycji Przyjaźni Środowisku uczestniczy w pracach Kapituły) oraz Agnieszka Kowalska-Głowiak Kierownik Wydziału Prawno-Organizacyjnego.

Laureatom i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.

Relację fotograficzną z Gali można obejrzeć na stornie http://www.przyjazni-srodowisku.pl