Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, iż 28 lutego 2011 r. upływa termin wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raportów za 2010 rok. Obowiązek ten na podmioty korzystające ze środowiska nałożyły przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2009r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.).

Raport za 2010 r. powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzenia do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2011r. Nr 3, poz.4).

Przypomina się że, do 2012 roku obowiązek ten dotyczy podmiotów eksploatujących co najmniej jedną instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1657), do naliczania i wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r., stosuje się przepisy art. 285-288 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.