II audit nadzorujący ważność Systemu Zarządzania Jakością w WIOŚ Lublin

image_print

W dniu 27 maja 2011 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony II audit nadzorujący ważność Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.
Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Ważność certyfikatu zostaje utrzymana.