Rada Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

image_print

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr LV/1071/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych powołała na Członka Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Pana Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Do zadań Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych należy w szczególności: ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody; opiniowanie projektów planu ochrony; ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody; opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.