Bialskie Dni Wody

image_print

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miasta Biała Podlaska, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie – Delegatura w Białej Podlaskiej oraz Bialskopodlaską Fundacją Ekologiczną postanowiły w sposób aktywny włączyć się w obchody Światowego Tygodnia Wody organizując Bialskie Dni Wody pod hasłem „Czysta woda – Wspólne dobro”. Głównym celem uroczystości było podkreślenie znaczenia wody w życiu codziennym.
Obchody połączone były z licznymi atrakcjami – gry, zabawy, quizy, pokazy laboratoryjne i multimedialne, plansze edukacyjne, upominki wodne i wiele innych niespodzianek.

Komitet Honorowy Bialskich Dni Wody:
1) Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Przewodniczący Komitetu Honorowego
2) Zygmunt Jarosz – Główny Inżynier BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.
3) Zofia Badach – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej
4) Edward Dec – Kierownik Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej
5) Janusz Bystrzyński – Prezes Bialskopodlaskiej Fundacji Ekologicznej

Bialskie Dni Wody