Potencjał Ekologiczny Lublina i Lubelszczyzny

image_print

24-25 października 2011 w Lublinie odbyła się konferencja „Potencjał Ekologiczny Lublina i Lubelszczyzny” pod Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.
Konferencja skierowana została przede wszystkim do gmin z terenu województwa lubelskiego oraz środowiska akademickiego. Podczas konferencji omówiono m.in:

  • nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach;
  • realizację lubelskiego sytemu gospodarki odpadami,
  • stan ekologiczny Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie a w tym kształtowanie płatów fitolitoralu wzdłuż wybranych odcinków Zbiornika Zemborzyckiego dla poprawy jego stanu ekologicznego, problem zakwitów sinicowych i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim i innych zbiornikach wodnych Lubelszczyzny,
  • zieleń miejską Lublina,
  • problemy ochrony i kształtowania systemu ekologicznego Lublina i jego powiązań z przyrodniczym otoczeniem miasta.

W konferencji uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z pracownikami Wydziału Monitoringu WIOŚ w Lublinie.