Gaz łupkowy

28 października 2011 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu poszukiwań złóż gazu łupkowego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Podczas spotkania przedstawiono kompetencje ww. instytucji w zakresie „gazu łupkowego”. Ponadto zobowiązano się do wymiany informacji o prowadzonych działaniach dot. poszukiwań gazu łupkowego i związanych z tym problemów.