Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

29-30 września 2011 r. w Przemyślu odbyła się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Podczas narady omówiono zagadnienia działalności kontrolnej IOŚ, w tym kontrolę rynku, transgraniczne przemieszczanie odpadów, walkę z szarą strefą, a także problemy Państwowego Monitoringu Środowiska.
Moderatorem dyskusji był Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Joanna Piekutowska przedstawiła plany zmian w przepisach dotyczących kontroli. Izabela Szadura Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku poruszyła kwestie nowych przepisów unijnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów.
W naradzie uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.