Obalamy mity na temat gazu łupkowego

W dniu 5 listopada rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych dotyczących problematyki poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego pod hasłem „Obalamy mity na temat gazu łupkowego”. Inicjatorką spotkań jest Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w PE, Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska. Pierwsze spotkania odbyły się w Grabowcu i Frampolu. Do udziału w spotkaniu zaproszono niezależnych ekspertów: dr Pawła Poprawę oraz dr Małgorzatę Woźnicką z Państwowego Instytutu Geologicznego. W charakterze ekspertów wspomagających udział wzięli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu mogli posłuchać o geologicznych oraz środowiskowych aspektach wydobycia gazu łupkowego. Mogli też podzielić się swoimi obawami w podnoszonych kwestiach.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska reprezentowali: Arkadiusz Iwaniuk, Elżbieta Piebiak, Małgorzata Skwarek, Jerzy Bełz.