Spotkanie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

image_print

14 grudnia 2011 r. w siedzibie WIOŚ z inicjatywy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Pana Sławomira Struskiego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Leszka Żelaznego odbyło się spotkanie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu lubelskiego. Podczas spotkania omówione także zostały zmiany do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Lublin oraz firm KOM- EKO i MPO SITA.