image_print

Obszar Natura 2000 – Świdnik

24 października 2011 r. miała miejsce konferencja „Zarządzanie obszarem Natura 2000 Świdnik- doświadczenie i perspektywy”, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. Podczas konferencji mówiono efekty współpracy pomiędzy służbami ochrony przyrody i organizacji pozarządowych z władzami rządowymi, samorządowymi i biznesem. Podkreślono rolę zaangażowania ośrodków naukowych w ochronę susła perełkowanego i określono działania na przyszłość. W konferencji wziął udział Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Alicja Rogulska […]

Czytaj dalej...

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

21 października 2011 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia zostały omówione następujące tematy: zadania realizowane przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej; udział pododdziałów Sił Zbrojnych w naprawie i odbudowie zniszczonej infrastruktury technicznej oraz zapewnienia przejezdności szlaków komunikacyjnych; weryfikacja parametrów technicznych pojazdów wykonujących przewozy osób na terenie województwa lubelskiego. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski […]

Czytaj dalej...

Współpraca transgraniczna

19-20 października 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym ETIUDA w Lublinie odbyła się IV Międzynarodowe Forum Polska – Ukraina „Współpraca transgraniczna- Nowe wyzwania”. Gospodarzami Forum byli Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz pan Ołeh Horbenko – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. Organizatorem głównym spotkania byłat Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie. W trakcie obrad została przedstawiona problematyka dotycząca rolnictwa, energetyki, inwestycji oraz rozwoju turystyki […]

Czytaj dalej...

Spotkania WIOŚ Lublin z białoruskimi służbami ochrony środowiska

Podczas roboczego spotkania WIOŚ w Lublinie z Brzeskim Obwodowym Komitetem ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu (13 września 2011, Biała Podlaska) – strona białoruska przedstawiła informację o przebiegu prac modernizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Brześciu. Prace prowadzone przy wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) dotyczą m.in. osuszenia i unieszkodliwienia osadów ściekowych zgromadzonych na poletkach osadowych, usytuowanych w pobliżu rzeki Bug. Zakończenie prac planowane jest na rok […]

Czytaj dalej...

Minimalizowanie ryzyka powodziowego

19 października 2011 r. w Kazimierzu Dolnym, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej. Opracowywanie Programu odbywa się przy współpracy instytucji administracji rządowej pozostających w konsultacji z partnerami samorządowymi, środowiskami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami gospodarczymi. Głównym celem programu było omówienie kwestii związanych z minimalizowaniem ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej, obejmującym obszarowo województwa: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Założenia programu […]

Czytaj dalej...

Spotkanie na KUL dotyczące problematyki gospodarki wodnej

18 października 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie z inicjatywy Ks. prof. dr hab. Stanisława Zięby Prorektora ds. Administracji i Finansów KUL w Lublinie odbyło się spotkanie w którym wzięli udział Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, prof. dr hab. Zofia Stępniewska Kierownik Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL w Lublinie, prof. dr hab. Władysława Wojciechowska Kierownik Katedry Botaniki i Hydrobiologii KUL w Lublinie, prof. dr hab. Tadeusz Skowroński, […]

Czytaj dalej...

KUL inauguracja roku akademickiego 2011/2012

16 października 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2011/2012. Uroczystość otworzył JM Rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk. Podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów a także wręczone zostały odznaczenia. Wykład inauguracyjny pt. „Europa bez Boga? Między sekularyzmem a nową ewangelizacją” wygłosił Ks. Prof. Dr hab. Janusz Mariański. W uroczystościach wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie

Czytaj dalej...

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

14 października 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Lukas Berlinger Ambasador Szwajcarii w Polsce wraz z żoną Barbarą Berlinger, Simon Geissbühler Minister Ambasady i Zastępca Ambasadora oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Czytaj dalej...

Posiedzenie Rady Rozwoju Lublina

4 października 2011 r. w Ratuszu w Sali Obrad Rady Miasta w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Lublina. Podczas posiedzenia zostały przedstawione założenia do projektu strategii Lublin 2020 a także zaprezentowana została koncepcja strategiczna rozwoju Lublina jako Centrum Kompetencji Wschodnich. W posiedzeniu wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne

28 września 2011 roku Roztoczański Park Narodowy realizując zadania statutowe związane z ochroną i udostępnianiem Parku uroczyście otworzył Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne (RCNE). Dyrektor Parku Pan Zdzisław Strupieniuk przedstawił historię powstania i program działania Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego (RCNE) oraz oprowadził gości po obiekcie. Roztoczański Park Narodowy poprzez RCNE promuje źródła energii odnawialnej. W nowo powstałym obiekcie zainstalowano różnego rodzaju urządzenia wykorzystujące potencjalne źródła energii w tym: pompy ciepła, […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 7