image_print

Ecoforum 2011

21-23 września 2011 r. w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Ecoforum”, pod hasłem „Po pierwsze środowisko”. Konferencję objęli patronatem Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska i Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Zagadnienia konferencji dotyczyły nowych rozwiązań technologicznych w górnictwie i ciepłownictwie. Ważnym obszarem spotkania była również tematyka odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o efektywności energetycznej, gazie łupkowym a także o zagospodarowaniu odpadów górniczych. W programie konferencji nie […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ Lublin ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 13 września 2011 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Wyjazd ten był wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja – Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony […]

Czytaj dalej...

Bialskie Dni Wody

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miasta Biała Podlaska, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie – Delegatura w Białej Podlaskiej oraz Bialskopodlaską Fundacją Ekologiczną postanowiły w sposób aktywny włączyć się w obchody Światowego Tygodnia Wody organizując Bialskie Dni Wody pod hasłem „Czysta woda – Wspólne dobro”. Głównym celem uroczystości było podkreślenie znaczenia wody w życiu codziennym. Obchody połączone były z licznymi atrakcjami […]

Czytaj dalej...

ekoARGO-Samorząd 2011

25 sierpnia 2011 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej organizowanemu konkursowi „ekoARGO-Samorząd 2011”. Celem konkursu jest wyłonienie samorządu gminnego, który w roku 2011 osiągnął najlepsze wyniki w zakresie działań proekologicznych oraz popularyzował na swoim terenie inwestycje i przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska. Konferencje poprowadzili Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Ryszard Nowak Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A w Lublinie.

Czytaj dalej...

Rada Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr LV/1071/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych powołała na Członka Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Pana Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Do zadań Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych należy w szczególności: ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody; opiniowanie projektów planu ochrony; ocena realizacji ustaleń planu […]

Czytaj dalej...

II audit nadzorujący ważność Systemu Zarządzania Jakością w WIOŚ Lublin

W dniu 27 maja 2011 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony II audit nadzorujący ważność Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Ważność certyfikatu zostaje utrzymana.

Czytaj dalej...

Przyjaźni Środowisku

W dniu 15 lipca w Pałacu Prezydenckim obyła się uroczysta inauguracja XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Wręczone również zostały certyfikaty Laureatom poprzedniej, XII edycji konkursu. W takcie uroczystości Prezydent Rzeczpospolitej – Bronisław Komorowski powołał Leszka Żelaznego – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na Członka Narodowej Rady Ekologicznej – II Kadencji. Relacja z uroczystości na stronie www.przyjazni-srodowisku.pl.

Czytaj dalej...

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczbie instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.06.2011 r. Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego (w pliku *.pdf).

Czytaj dalej...

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

W dniu 30 czerwca w zamojskim ratuszu podpisano umowę na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu pod Zamościem. Zakład wyposażony będzie w nowoczesną linię do segregacji odpadów, linię do produkcji paliwa alternatywnego, nową nieckę do składowania odpadów oraz kompostownię. Wykonawcą inwestycji będzie Hydrobudowa Polska S.A. Nowy zakład przyjmie odpady z terenu miasta Zamość oraz 13 gmin powiatu zamojskiego. Całość inwestycji to koszt 51,3 mln zł (brutto). Budowa zakładu ma się rozpocząć wiosną […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 7