image_print

Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie

W dniu 30 czerwca 2011 r. odbyła się VIII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, na której Kierownik Inspekcji Wiesław Orzeł przedstawił informację o realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu tomaszowskiego za rok 2010. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie informację o stanie środowiska w powiecie tomaszowskim.

Czytaj dalej...

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zamościu

W dniu 28 czerwca na terenie miasta Zamościa odbyły się ćwiczenia symulacyjne realizowane przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematyka zagadnień wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmowała dwa epizody: Epizod I Przejezdność dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych (wysokich), praktyczne działania na wybranym obiekcie „Wieżowiec 2011”. Epizod II Możliwości analityczno – badawcze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Zamościu w zakresie oceny skutków poważnych awarii oraz zdarzeń noszących znamiona poważnych […]

Czytaj dalej...

Sesja Rady Powiatu w Zamościu

W dniu 22 czerwca 2011 r. odbyła się VI sesja IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu. W jej trakcie pracownicy WIOŚ w Lublinie Delegatury w Zamościu przedstawili informację o realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu zamojskiego za rok 2010. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie informację o stanie środowiska w powiecie zamojskim.

Czytaj dalej...

Rozwój nauki gwarantem rozwoju Polski Wschodniej

21 czerwca 2011 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja na temat „Rozwój nauki gwarantem rozwoju Polski Wschodniej”. Konferencje otworzył Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego. Podczas konferencji została zaprezentowana nowoczesna aparatura naukowo-badawcza, stanowiąca wyposażenie laboratoriów transportu, informatyki i psychologii nowo powstałego Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Rada Rozwoju Lublina

21 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miasta Lublin odbyły się obrady Komisji Rady Rozwoju Lublina – Lublin przyjazny mieszkańcom. Głównym tematem spotkania były propozycje działań mające na celu aktywizację mieszkańców Lublina. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Ćwiczenia służb pod kryptonimem „DROGI 2011″

7 i 8 czerwca 2011 r. pracownicy WIOŚ w Lublinie uczestniczyli w wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „DROGI 2011”. Dotyczyło ono współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży podczas usuwania skutków zdarzenia masowego w komunikacji drogowej. I etap ćwiczenia w formie gry decyzyjnej odbył się w dniu 7 czerwca z udziałem przedstawiciela WIOŚ Lublin w osobie Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr inż. Arkadiusza Iwaniuka. II etap w formie praktycznej odbył się […]

Czytaj dalej...

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

7-8 czerwca 2011 r. w Rynie odbyła się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i kierowników delegatur. Podczas narady omówiono zagadnienia działalności kontrolnej IOŚ, w tym kontrolę rynku, transgraniczne przemieszczanie odpadów, walkę z szarą strefą, a także problemy Państwowego Monitoringu Środowiska. Moderatorem dyskusji był Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Następnie Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Joanna Piekutowska przedstawiła plany zmian w przepisach dotyczących kontroli. Izabela Szadura Dyrektor Departamentu […]

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny pt. „Ja też mogę być inspektorem ochrony środowiska”.

W dniu 27 maja 2011 r. komisja konkursowa w GIOŚ wyłoniła jednego zwycięzcę oraz wyróżniła trzy inne prace w konkursie plastycznym pt. „Ja też mogę być inspektorem ochrony środowiska”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatów , których tematyka winna wskazywać, w jaki sposób każdy z nas może chronić środowisko oraz zachęcać odbiorców do obrony jego dobrego stanu. I nagrodę komisja przyznała pracy pt. „Ziemia […]

Czytaj dalej...

Narada regionalna

30 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyła się narada regionalna z udziałem Delegatur WIOŚ w: Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Głównym tematem narady było omówienie spraw związanych z przeprowadzonymi w dniach 23 – 24 maja br. auditem PCA w Laboratorium oraz w dniu 27 maja 2011 r. auditem TÜV w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Współpraca Polsko-Norweska

24 maja 2011 r. w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z panią Anną Larsson przedstawicielką firmy Green Business Norway odnośnie podjęcia współpracy w zakresie ochrony środowiska z odpowiednikami służb ochrony środowiska w Norwegi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6 7