image_print

Spotkanie WIOŚ Lublin ze służbami ochrony środowiska Białorusi

Zgodnie z ustaleniami Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej 17 maja 2011 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Podczas spotkania dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug, oraz zaprezentowano i omówiono dotychczasowe wyniki badań wód Bugu i dopływów z lat 2010-2011. Ponadto uzgodniono wartości graniczne […]

Czytaj dalej...

Konferencja – gaz łupkowy

18 maja 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie miała miejsce konferencja ”Optymalne wykorzystanie nowego źródła energii w Europie”, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce. Celem konferencji było: Omówienie znaczenia gazu łupkowego dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Przegląd informacji dotyczących poszukiwań złóż gazu łupkowego w Polsce i w Europie Przegląd strategii, które pozwolą na pozyskiwanie gazu łupkowego w Polsce w sposób korzystny ekonomicznie i bezpieczny dla środowiska. Rozpatrzenie […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży – Biała Podlaska

Zgodnie z planem pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Biała Podlaska 16 maja 2011 roku zorganizowano ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży w ramach zarządzania kryzysowego. Do uczestnictwa w ćwiczeniach przystąpiły: Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej , Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Miejski […]

Czytaj dalej...

Zarządzanie proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego

16 – 17 maja 2011 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego”. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez: Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie – Prof.dr hab. Zbigniewa Dworzeckiego, Wojewodę Lubelskiego – Genowefę Tokarską, Marszałka Województwa Lubelskiego- Krzysztofa Hetmana, Prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka, V-ce Prezesa WFOŚiGW w Lublinie Andrzeja Gajaka. […]

Czytaj dalej...

Posiedzenie Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego

12 maja 2011 r. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu, odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Podczas spotkania przedstawiono Plan Ochronny RPN na lata 2012-2032, oraz planowane badania naukowe na rok 2011. Głównym punktem posiedzenia było podpisanie porozumień pomiędzy UMCS i RPN oraz pomiędzy WIOŚ i RPN w sprawie współpracy w ramach Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W posiedzeniu Rady brał udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska […]

Czytaj dalej...

System mobilnego monitoringu hałasu w WIOŚ Lublin

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie zostało wyposażone w 2 systemy mobilnego monitoringu hałasu. Systemy są w pełni automatyczne i wyposażone w pojazd do transportu – samochód marki Ford Transit, stację pomiarową, którą tworzą miernik poziomu dźwięku z oprzyrządowaniem tj. mikrofonem wszechpogodowym, modułem pogodowym, radarowym systemem pomiaru ruchu pojazdów, kamerą video, montowanymi na składanym, wysuwanym maszcie. Systemy wyposażone są również w oprogramowanie zapewniające sterowanie stacją, gromadzenie danych pomiarowych, analizę […]

Czytaj dalej...

System gospodarowania odpadami azbestowymi

5 maja 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 odbyło się spotkanie dotyczące projektu: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Prowadzącym spotkanie był Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania omówione zostały cele i założenia dotyczące aspektów technicznych, organizacyjnych, finansowych i środowiskowych systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył Leszek […]

Czytaj dalej...

Wiosenne badania wód jezior

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje, iż rozpoczęła wiosenne badania stanu czystości jezior wytypowanych do pomiarów monitoringowych w 2011 roku. Przypominamy, iż w 2007 nastąpiła zmiana sposobu wyboru jezior do badań, państwowym monitoringiem środowiska objęte są jeziora naturalne o powierzchni większej niż 50 ha. Jednym z najważniejszych założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej jest oparcie oceny jakości wód głównie na wskaźnikach biologicznych, co wymagało nowego systemu monitoringu wód, przy czym […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie wód jeziora Białego

W związku z licznymi telefonami w sprawie wystąpienia zanieczyszczenia wód jeziora Białego na terenie powiatu Włodawskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie pobrał próbki z wody pozostałej w zagłębieniach na plaży, gdzie występowało czerwonobrunatne zabarwienie. Analiza mikroskopowa wykazała obecność sinic: – Oscillatoria rubescens – Aphanizomenon flos-aque. Najprawdopodobniej właśnie te organizmy przyczyniły się do nietypowego zabarwienia wody, a po ich obumarciu wytworzyły się miejscami kłaczkowate osady unoszące się w toni […]

Czytaj dalej...

Spotkanie w Polskim Związku Wędkarskim

5 kwietnia 2011 w Polskim Związku Wędkarskim w Lublinie odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Problematyka spotkania dotyczyła stanu zanieczyszczenia rzek i jezior na terenie województwa lubelskiego omówiono również działania mające na celu poprawę obecnego stanu.

Czytaj dalej...
1 3 4 5 6 7