image_print

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG

4 kwietnia 2011 r. w Lubelskiem Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska otworzyła konferencję poświęconą zagadnieniom wsparcia finansowego instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Jacek Jasiński Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW w Warszawie przybliżył istotę działania ww. instrumentów finansowych, które stanowią ogromną szansę dalszego rozwoju Lubelszczyzny. Cezary Starczewski Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku w Warszawie podsumował […]

Czytaj dalej...

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2010

W marcu 2011 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie opracowano kolejną roczną ocenę jakości powietrza. Przedmiotowa ocena, za 2010 r., zawiera nowe elementy w stosunku do ocen wykonywanych w latach wcześniejszych, wynikające z obowiązków nałożonych Dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz nowego podziału kraju na strefy określonego w ramach implementacji tej dyrektywy. Obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie za 2010r., z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. W ocenie uwzględniono […]

Czytaj dalej...

Konferencja na temat poprawy jakości powietrza

29 marca 2011 w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez wicemarszałka Sławomira Sosnowskiego na temat poprawy jakości powietrza w związku z przekroczeniami wartości dopuszczalnych pyłu PM10 w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych samorządów a także Wojciech Piekarczyk prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz wiceprezes Andrzej Gajak. Prezentację dotyczącą wyników oceny jakości powietrza województwa lubelskiego w zakresie pyłu PM10 w latach […]

Czytaj dalej...

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w związku z art. 236b ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) przypomina, że do końca marca roku następującego po roku sprawozdawczym, należy przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska roczne sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Sprawozdanie za rok 2010 należy przedłożyć do dnia 31.03.2011 r.

Czytaj dalej...

EKO-WÓJT ROKU

18 marca 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie miało miejsce spotkanie Leszka Żelaznego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Panią Grażyną Michoń Prezesem Fundacji Społecznej Edukacji Ekologicznej. Podczas spotkania omówiono miedzy innymi zasady organizowania konkursu EKO-WÓJT ROKU.

Czytaj dalej...

Awarii elektrowni jądrowej w Japonii

WIOŚ Lublin informuje że najświeższe i wiarygodne informacje o promieniowaniu radioaktywnym i sytuacji radiologicznej w Polsce po awarii elektrowni jądrowej w Japonii podawane są przez Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki www.ppa.gov.pl. Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima.

Czytaj dalej...

Narada regionalna w WIOŚ Lublin

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie miała miejsca narada regionalna z udziałem Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Głównym tematem narady były problemy finansowe i bieżące Inspektoratu. Ponadto omówiono informacje z narady wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz Forum Ekonomicznego, sprawy związane z planowanym auditem z PCA Opracowano wstępne założenia specjalizacji Pracowni w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Podjęto dalsze prace nad wdrażaniem systemu EMAS w Inspektoracie.

Czytaj dalej...

Solidna Firma

9 marca 2011 w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Leszka Żelaznego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie z Piotrem Kossakowskim Wiceprezesem Stowarzyszenia Solidna Firma, Krzysztofem Lesickim Wice Prezesem Spółki Akcyjnej SIGMA oraz Jarosławem Pustułą Koordynatorem Konkursu na terenie województwa świętokrzyskiego, podlaskiego i lubelskiego dotyczące uzgodnień X Edycji Konkursu. Ustalono, że w kolejnej edycji oprócz przeglądu w każdej firmie pod kątem wypełniania obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska będą […]

Czytaj dalej...

Medal Pamiątkowym Województwa Lubelskiego

8 marca br. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIII/328/2011 z dnia 8 marca 2011 r. wyróżnił pana Leszka Żelaznego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla ochrony środowiska w Województwie Lubelskim. Wojewódzki Inspektor otrzymał medal z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Jest to pierwszy przyznany za zasługi dla ochrony środowiska w województwie lubelskim.

Czytaj dalej...

EKO-WÓJT 2010

5 marca 2011 r. w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs „Wójt Roku 2010”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski, współpatronem jest m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Kandydatów mogli zgłaszać sami mieszkańcy, lokalne organizacje i instytucje. Wyboru finalistów dokonała Kapituła konkursu a zwycięzcę już sami widzowie w głosowaniu poprzez wiadomości sms. Wójtem Roku 2010 został Czesław Marian Zalewski – gmina Sterdyń, województwo […]

Czytaj dalej...
1 4 5 6 7