image_print

Ambasador Województwa Lubelskiego

26 lutego 2011 r. w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich w Lublinie odbyła się gala „Ambasador Województwa Lubelskiego” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Honorowy tytuł przyznawany jest od 1999 roku przez Zarząd Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi w promowaniu Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. Laureatami konkursu są osoby, instytucje i firmy, których działalność buduje pozytywny wizerunek i dobre skojarzenia z regionem lubelskim. Wśród Ambasadorów Województwa Lubelskiego znaleźli się wybitni naukowcy i artyści, […]

Czytaj dalej...

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, iż 28 lutego 2011 r. upływa termin wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raportów za 2010 rok. Obowiązek ten na podmioty korzystające ze środowiska nałożyły przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2009r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). Raport za 2010 r. powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska […]

Czytaj dalej...

Solidna Firma

W Warszawie 8 lutego 2011 r. odbyła się Kapituła Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma. Uroczystość została objęta patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Program Solidna Firma od dziewięciu lat wspiera i promuje uczciwe przedsiębiorstwa, poddając je weryfikacji i tworząc bazę firm godnych zaufania na polskim rynku. Jednym z ważniejszych aspektów działalności podlegających ocenie jest podejście do zagadnień ochrony środowiska. Udział w programie biorą organizacje, które swoją codzienną rzetelną pracą nadają przedsiębiorczości należny […]

Czytaj dalej...

Przyjaźni Środowisku 2011

W Warszawie 4 lutego 2011 r. odbyła się Gala XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” . Konkurs objęty jest honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Oceniane są w nim zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Celem organizatorów jest promowanie obywatelskich postaw proekologicznych, a także wdrażanie przyjaznych środowisku […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie rzeki Czechówki

27.01.2011 w godzinach przedpołudniowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał informację o zanieczyszczeniu rzeki Czechówki na odcinku w pobliżu ulic Puławskiej i Al. Solidarności. Informowano o rdzawej zawiesinie obserwowanej w wodzie. Pracownicy WIOŚ w Lublinie wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie udali się na miejsce zdarzenia. Stwierdzono, iż nastąpiła awaria systemu ciepłowniczego nieopodal ulicy Popiełuszki. Z uszkodzonej rury wypływała gorąca woda i uchodziła do rzeki. Do badań laboratoryjnych zostały pobrane próbki […]

Czytaj dalej...

Człowiek w środowisku wiejskim zagrożonym ekologicznie

14 stycznia 2011 r. w Auli Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Człowiek w środowisku wiejskim zagrożonym ekologicznie”, zorganizowana przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej oraz promowanie prozdrowotnych postaw ekologicznych członków społeczności lokalnych, poprzez kaskadowy system przekazywania wiedzy. W konferencji wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Czytaj dalej...
1 5 6 7