Posiedzenie Rady Rozwoju Lublina

image_print

11 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miasta w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Lublina. Podczas spotkania poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące zagospodarowania terenów przylegających do rzeki Bystrzyca na odcinku pomiędzy Zalewem Zemborzyckim a mostem na ulicy Zamojskiej. Obecnie opracowywana jest koncepcja przywrócenia doliny rzeki Bystrzycy w celu szerszego udostępnienia jej dla mieszkańców miasta.
Podczas spotkania swoje stanowisko w sprawie wyraził Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.