Przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 14 lutego 2012 r. na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie (kod krajowy: LbLublinWIOS, kod strefy PL0601) utrzymywało się przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu PM10. Stężenie 24- godzinne pyłu PM10 wynosiło 202,2 µg/m3 .
Wartość ta nieznacznie przekroczyła poziom alarmowy wynoszący 200 µg/m3. Istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego przez trzy kolejne doby, co wiąże się z występowaniem niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przypuszczalnymi przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były niekorzystne warunki klimatyczne oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków.