Poszukiwanie gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec

image_print

15 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Grabowcu odbyło się posiedzenie Rady Gminy poświęcone poszukiwaniu gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec. Oprócz radnych w posiedzeniu brali udział mieszkańcy gminy Grabowiec, a także przedstawiciele urzędów, m.in. Ministerstwa Środowiska, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Jako niezależny ekspert w dziedzinie gazu łupkowego w rozmowach uczestniczył poprzez telemost prof. dr hab. inż. Marek Nieć z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Na spotkaniu obecni byli również Małgorzata Skwarek Kierownik Delegatury WIOŚ w Zamościu i Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Poszukiwanie gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec Poszukiwanie gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec - foto2