Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

image_print

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki w Warszawie Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Lublinie (RZGW). Spotkania odbyły się w dniu 27.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w dniu 29.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Parczewie.
Przedmiotem omówienia były projekty rozporządzeń dotyczące „Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” realizowanych na 6 nowo wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami (OSN). Wyznaczone obszary leżą na terenie powiatów: chełmskim, lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim, parczewskim, radzyńskim i świdnickim. Rozporządzenia obowiązywać będą od maja 2012 r. do kwietnia 2016 r. Omawiane projekty Programów działań dostępne są na stronie RZGW www.warszawa.rzgw.gov.pl.