Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu

19.04.2012 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu. Tematem ćwiczeń było „Współdziałanie służb, inspekcji i straży podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w budynku zamieszkania zbiorowego w następstwie wybuchu gazu”.
Scenariusz ćwiczeń obejmował dwa elementy:

  • zajęcia teoretyczne w postaci gry decyzyjnej;
  • epizod praktyczny realizowany przez służby, inspekcje, straże z udziałem wojska.

Celem ćwiczenia było doskonalenie systemu współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami, a wojskiem podczas prowadzenia akcji ratowniczej. W ćwiczeniach udział wzięła Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek.

Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu - fot-2