Transgraniczne przemieszczanie odpadów

image_print

18.04.2012 r. przedstawiciele WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu Wiesław Mazur i Tadeusz Kowalski w obecności przedstawicieli Placówki Straży Granicznej oraz przedstawicieli Oddziału Celnego w Hrebennem przeprowadzili wspólną kontrolę przewozów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. W ramach kontroli sprawdzono 13 samochodów, w żadnym nie stwierdzono przemieszczania odpadów.
Wspólna kontrola była realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem PSG w Hrebennem, Naczelnikiem UC w Zamościu i Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez działającego z jego upoważnienia Kierownika Delegatury w Zamościu.