Porządkowanie gospodarki ściekowej w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego

W dniu 05.10.2012 r. odbyła się w Zwierzyńcu konferencja pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Konferencja była podsumowaniem inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu realizowanej w ramach projektu o tej samej nazwie. Wartość inwestycji to ok. 6,6 mln zł z czego ok. 4,6 mln to pieniądze unijne. Zwierzyniec zyskał nową oczyszczalnię ścieków o przepustowości 500 m3/d. Obiekt wzbogacił się o nowy reaktor, stację odwadniania osadów, a także nową halę o lekkiej konstrukcji z punktem zlewnym wyposażonym w pompę ścieków surowych. Zmieniło się również otoczenie oczyszczalni. Wyremontowana droga, plac manewrowy i nowe ogrodzenie znacznie podniosły walory estetyczne tego miejsca.
W konferencji udział wzięli: Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek oraz st. specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej Jerzy Bełz.

oczyszczalnia_sciekow_zwierzyniec