Posiedzenie Rady Rozwoju Lublina

5 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Lublina. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie (członek RRL).
Na posiedzeniu Rady, przedstawiciel firmy doradczej Deloitte Radosław Kubaś przedstawił „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin”.