Program ochrony powietrza dla województwa lubelskiego

image_print

23 listopada 2012 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny oraz Kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska Alicja Roguska uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym opracowania programów ochrony powietrza dla województwa lubelskiego. W spotkaniu odbywającym się w Urzędzie Marszałkowskim przedstawili wystąpienia m.in. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sławomir Struski oraz dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie Zdzisław Strycharz.
Omówione zostały propozycje działań krótko-, średnio- i długookresowych zmierzających do ograniczenia emisji pyłu PM10, w szczególności w zakresie niskiej emisji, a także propozycje działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania spalaniu odpadów w paleniskach indywidualnych i promocji tzw. „czystego paliwa”.