Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

image_print

29 listopada 2012 r. Lubelskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w posiedzeniu Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W trakcie posiedzenia przedstawiono m.in. ocenę zasadności wnioskowanych korekt granic obszarów chronionych województwa, stan zaawansowania prac nad planami ochrony parków krajobrazowych oraz stan prac nad planami ochrony obszarów Natura 2000.