Szkoleniowe pracowników Delegatury w Zamościu oraz Straży Granicznej i Służb Celnych

image_print

13.12.2012 r. w Delegaturze WIOŚ w Zamościu odbyło się spotkanie szkoleniowe pracowników Delegatury w Zamościu oraz Straży Granicznej i Służb Celnych z terenu działalności Delegatury. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów.
Na szkoleniu poruszono bieżące tematy związane z procedurami obowiązującymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz wymieniono obustronne doświadczenia w tym zakresie. Zwrócono uwagę na zmiany w przepisach prawnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów tj. upływającymi z dniem 31.12.2012 r. okresami przejściowymi na przywóz do Polski odpadów do odzysku z „listy zielonej”.

szkoleniowe pracowników Delegatury w Zamościu oraz Straży Granicznej i Służb Celnych