Współpraca polsko-ukraińska w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem

W dniu 13 grudnia 2012 r. w siedzibie Delegatury w Zamościu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowej Inspekcji Ekologicznej Obwodu Wołyńskiego dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.

Państwową Inspekcję Ekologiczną Obwodu Wołyńskiego reprezentowali:

  1. Anatolij Getmanchuk – Naczelnik Państwowej Inspekcji Ekologicznej,
  2. Oleksandr Tkaczuk – z-ca Naczelnika Państwowej Inspekcji Ekologicznej.

WIOŚ Lublin Delegaturę w Zamościu reprezentowały:

  1. Małgorzata Skwarek – Kierownik Delegatury w Zamościu oraz członek Grupy Roboczej Ochrony Wód (OW) działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych,
  2. Jadwiga Tkaczyk – starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ Lublin.

Celem spotkania było zwiększenie efektywności działań, służących ochronie środowiska naturalnego na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń rzeki granicznej Bug, która prowadzi wody z terytorium Ukrainy na terytorium Polski.
Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w strefie przygranicznej, jak również priorytety współpracy w 2013 r.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowej Inspekcji Ekologicznej Obwodu Wołyńskiego