image_print

ECOFORUM 2012

W dniach 26-27 IX 2012 roku w Lublinie odbędzie się III edycja Międzynarodowej Konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” . Ten dwudniowy cykl wykładów, dyskusji i spotkań dotyczyć będzie w tym roku m.in. zagadnieniom ekologii w górnictwie, ciepłownictwie, energetyce konwencjonalnej, gospodarce odpadami, a także procesowi wydobycia gazu łupkowego. Więcej informacji o ECOFORUM na stronie – http://ecoforum.lublin.pl

Czytaj dalej...

Efektywności energetyczna w WIOŚ Lublin

Stosownie do art. 10 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej: W inspektoracie i jego 3 delegaturach stopniowo wymieniane są: okna o niższym współczynniku przenikania ciepła, monitory kineskopowe CRT na płaskie LCD, oprawy oświetleniowe i żarówki na energooszczędne. W laboratorium WIOŚ w Lublinie : zastąpiono 4 spektrometry absorpcji atomowej firmy Varian typ […]

Czytaj dalej...

Ochrona jakości wód podczas przejścia fali powodziowej

W ramach projektu BALTIC COMPASS w dniach 17-18 września 2012 r. w m. Okuninka odbyło się seminarium naukowe nt. „Ochrona jakości wód podczas przejścia fali powodziowej”. Szczegółowym przedmiotem seminarium były wody rzeki Bug. Organizatorem seminarium był Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w zlewni Bugu po stronie polskiej i białoruskiej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowała Margaryta […]

Czytaj dalej...

Certyfikat UNESCO dla Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie

W dniach 5-6 września w Warszawie i Urszulinie odbyły się uroczystości związane z wręczeniem certyfikat UNESCO dla Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. To drugi w Europie i czwarty na świecie obszar uhonorowany w ten sposób przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 5 września br. Dyrektor Generalny UNESCO, pani Irina Bokova, przyznała oficjalny certyfikat dla Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Następnego dnia przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy rozmawiali w Urszulinie jak wykorzystać tę nobilitację. Wspólny […]

Czytaj dalej...

Zakład Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

W dniu 27 lipca 2012 r. w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość podpisania, poświęcenia i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. W uroczystości wzięła udział Ewa Malesa – główny specjalista WIOŚ Delegatury w Białej Podlaskiej. Inwestycja realizowana jest przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Bialskie Wodociągi i Kanalizację „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, w oparciu o środki Programy Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia […]

Czytaj dalej...

Gospodarka odpadami w gminie – konferencja

W dniu 21 czerwca 2012 r. pracownicy WIOŚ Delegatury w Białej Podlaskiej – Adam Kaczmarczyk i Ewa Malesa wzięli udział w konferencji zorganizowanej w Łomazach przez Związek Gmin Lubelszczyzny nt. „Gospodarka odpadami w gminie, nowe ramy prawne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Celem spotkania było przybliżenie zmian w postępowaniu z odpadami komunalnymi, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wypracowanie wspólnych stanowisk i wymiana informacji o Dobrych Praktykach. Na konferencji pracownicy WIOŚ Delegatury w Białej […]

Czytaj dalej...

Spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska z WIOŚ Lublin

W dniu 19 czerwca 2012 roku, w Brześciu na Białorusi, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (w wykonaniu zaleceń X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej). Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach. Podczas spotkania dokonano wspólnego […]

Czytaj dalej...

Audyt certyfikujący systemu zarządzania TÜV ISO 9001:2008 w WIOŚ Lublin

W dniach 17 – 18 maja 2012 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony audyt certyfikujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdziła, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 – ważność certyfikatu uległa przedłużeniu do 16 lipca 2015 r.

Czytaj dalej...

Sesja Rady Powiatu Chełm

25 i 27 kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyło się: – posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Sesja Rady Powiatu. Podczas spotkań została omówiona informacja dotycząca stanu środowiska powiatu chełmskiego w 2011 r., którą przedstawiła pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury WIOŚ w Chełmie.

Czytaj dalej...
1 2 3 4