Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku”

10 lutego 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się uroczysta gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach: samorząd przyjazny środowisku, przedsiębiorstwo przyjazne środowisku, promotor ekologii, europejska nagroda ekologiczna i mecenas polskiej ekologii. Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagradzanie tych samorządów, przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych, które dzięki poczynionym inwestycjom oraz wdrażaniu programów edukacyjnych przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej.

Z województwa lubelskiego wyróżniono:

Tytułami „Mecenas polskiej ekologii”:

  • Samorządowe Przedszkole Nr 2 Międzyrzec Podlaski
  • Urząd Gminy Lubartów
  • Urząd Miasta Lublin

W podkategorii: „Firma przyjazna środowisku”- znak przedłużyła firma KOM-EKO S.A. w Lublinie.

W podkategorii: „produkt godny polecenia” znak przedłużyła firma SIGMA S.A. w Jastkowie.

W kategorii „Promotor Ekologii” znak przedłużył Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

W uroczystościach wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Agnieszka Kowalska – Głowiak Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Więcej informacji na stronie www.przyjazni-srodowisku.pl
Honorowy Ambasador Województwa Lubelskiego 2011

11 lutego 2012 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A. w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia Tytułów Honorowych Ambasador Województwa Lubelskiego 2011 oraz certyfikatów Marki Regionalnej Lubelskie pod honorowym patronatem Przewodniczącego Kapituły Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz Zarządu Województwa Lubelskiego.
Już po raz trzynasty kapituła tego honorowego tytułu wybrała osobę, instytucję i firmę, która najlepiej promowała Lubelszczyznę w kraju i na świecie.
Ambasadorami Województwa Lubelskiego 2011 zostali: O. Ludwik Wiśniewski, Polskie Radio Lublin i Mostostal Puławy.
W trakcie gali przyznano także certyfikaty – Marka Lubelskie. Jest to wyróżnienie dla podmiotów gospodarczych i instytucji, które mogą poszczycić się wysokiej jakości, zdrowymi, ekologicznymi produktami i usługami. Tegorocznymi posiadaczami Marki zostali: Spółdzielnia Mleczarska „Spomlek”, producent makaronów „AS Babuni”, hurtownia owoców „Lubsad”, producent sprzętu rehabilitacyjnego „Musi” oraz Lubelski Rynek Hurtowy „Elizówka”.
W uroczystościach wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Kontrola przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych i odpadów

30 stycznia 2012 r. w siedzibie Inspekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Arkadiusza Iwaniuka Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie z Mariuszem Szabałą Naczelnikiem Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. Podczas spotkania omówiono kontynuację współpracy w zakresie kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych i odpadów
Spotkanie poświęcone ochronie przeciwpowodziowej

24 stycznia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone ochronie przeciwpowodziowej. Inicjatorem spotkania był wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Struski. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z podniesieniem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej województwa lubelskiego w tym omówiono propozycje pomocy w usuwaniu zadrzewień dla właścicieli nadwiślańskich działek zagrożonych powodzią. W spotkaniu wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Budowa kotła parowego do pracy w wysokosprawnej kogeneracji

19 stycznia 2012 r. w siedzibie firmy MEGATEM EC- Lublin Sp. z o.o. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji zakończenia inwestycji „Budowa kotła parowego do pracy w wysokosprawnej kogeneracji”.
Inwestycja jest wynikiem programu stałego rozwoju firmy. Obecnie zamontowany kocioł parowy cechuje wysoka sprawność i niewielka emisja zanieczyszczeń.
Gmach Naukowo Dydaktyczny Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

18 stycznia 2012 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w uroczystościach otwarcia nowego Gmachu Naukowo Dydaktycznego Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Projekt był finansowany z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Pięciokondygnacyjny budynek Instytutu Biotechnologii zbudowany na planie trójkąta przy ul. Konstantynów to jeden z najnowocześniejszych obiektów uczelnianych w Lublinie.
W uroczystościach ponadto udział wzięli m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Stanisław Wilk.

Więcej informacji na stronach KUL
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

18 stycznia 2012 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Leszka Żelaznego z przedstawicielem Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robertem Szlęzakiem. Tematem rozmów były zagadnienia środowiskowe związane z budową małych elektrowni na Lubelszczyźnie.
Posiedzenie Rady Rozwoju Lublina

11 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miasta w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Lublina. Podczas spotkania poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące zagospodarowania terenów przylegających do rzeki Bystrzyca na odcinku pomiędzy Zalewem Zemborzyckim a mostem na ulicy Zamojskiej. Obecnie opracowywana jest koncepcja przywrócenia doliny rzeki Bystrzycy w celu szerszego udostępnienia jej dla mieszkańców miasta.
Podczas spotkania swoje stanowisko w sprawie wyraził Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.