image_print

Spotkanie z przedstawicielami Izby Celnej w Białej Podlaskiej

W dniu 5 grudnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Celnej w Białej Podlaskiej. W spotkaniu wzięli udział, ze strony Izby Celnej pan Dariusz Jówko Naczelnik Wydziału Kontroli, pani Elżbieta Bilińska Mł. Ekspert Służby Celnej z Wydziału Kontroli, ze strony Inspektoratu pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, pan Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska […]

Czytaj dalej...

VI Targi Energetyczne – ENERGETICS

19 listopada 2013 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w inauguracji VI Targów Energetycznych ENERGETICS, która odbyła się w hali Targów Lubelskich przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Podczas Targów prezentowane są technologie pozwalające efektywnie wytwarzać i wykorzystywać energię elektryczną, a także rozwiązania, które mogą być wykorzystane przy budowie i modernizacji infrastruktury energetycznej.

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Obliczone, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, arytmetyczne średnie kroczące ze stężeń zmierzonych na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, Chełmie przy ul. Jagiellońskiej i Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej wynoszą 1,1 ng/m3. Obliczenia dotyczą okresu ostatnich 12 miesięcy tj. od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia […]

Czytaj dalej...

Geoportal WIOŚ Lublin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uruchomił geoportal, którego celem jest udostępnienie i wizualizacja danych gromadzonych w ramach monitoringu środowiska. Dane prezentowane są w postaci map tematycznych umieszczonych w portalu jak również w postaci usługi WMS. Geoportal powstał dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Do geoportalu można wejść z głównej strony WIOŚ oraz bezpośrednio http://hosting.gis-expert.pl/wios

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie

Dnia 8 października 2013 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym WIOŚ w Lublinie reprezentowała pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie. Jednym z punktów spotkania była ocena zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego i przedstawienie informacji WIOŚ na temat podstaw prawnych ograniczenia hałasu w obrębie jeziora Białego.

Czytaj dalej...

Kampania Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”

W dniu 8 października 2013 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”. W spotkaniu wziął udział wiceminister środowiska – Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak. Celem wysłuchania było umożliwienie zainteresowanym przedstawienia poglądów na tematy związane z gazem łupkowym. Wypowiadali się obywatele gmin, na obszarze których obowiązują koncesje poszukiwawcze oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Między wystąpieniami aktywnych uczestników pracownicy […]

Czytaj dalej...

Inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Politechnice Lubelskiej

4 października 2013 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 jaka miała miejsce w auli Wschodniego Innowacyjnego Centrum Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie. Wykład inauguracyjny pt. „Patriotyzm gospodarczy – nowa racja stanu? Jak i z kim budować silną, zdolną do globalnej ekspansji gospodarkę wygłosił Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Czytaj dalej...

Spotkanie poświęcone ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z Ministrem Środowiska – Marcinem Korolcem spotkali się przedstawiciele gmin z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie poświęcone było ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz i finansowaniem inwestycji dotyczących ochrony środowiska. W spotkaniu uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny oraz Kierownik Wydziału Inspekcji WIOŚ Lublin – Grzegorz Uliński. Zdaniem ministra województwo lubelskie dobrze poradziło sobie z obowiązkami wynikającymi z wdrożenia ustawy.

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Chełmskiego

W dniu 18 września 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Chełmskiego, w którym uczestniczyła pani Teresa Wolińska – Kierownik Działu Inspekcji Delegatury w Chełmie. Natomiast 27 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyły się: posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Sesja Rady Powiatu, gdzie WIOŚ w Lublinie reprezentowała pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie. Jednym z tematów poruszanych […]

Czytaj dalej...

Specjalistyczne ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego

W dniu 25.09.2013 r. odbyło się w Zamościu specjalistyczne ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematyka ww. przedsięwzięcia obejmowała obszar zadań związanych z „Przeprowadzeniem specjalistycznego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego z elementami użycia sił i środków na obiekcie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. Scenariusz ćwiczenia obejmował dwa elementy: Zajęcia teoretyczne w postaci treningu sztabowego; Epizody praktyczne realizowane przez szpital, służby, inspekcje […]

Czytaj dalej...
1 2 3