Zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że umożliwił mieszkańcom województwa lubelskiego zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., 391 z późn. zm.).

Pytania i wnioski o interwencję można składać telefonicznie pod numerem 81 718 62 01 oraz e-mailowo na adres:

wios_email-odpady