Monitoring rzeki Bug

image_print

W dniu 28.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie kontynuowała działania monitorujące rzeki Czapelka w związku z jej złym stanem. W wyniku prowadzonych działań dokonano kolejnych poborów prób w 4 punktach pomiarowych na rzece Czapelka, Krzna, Zielawa i Bug. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano obniżenie poziomu rzek oraz zwiększenie ich przepływu. Na brzegach występują zastoiny, lub miejsca w których one występowały, z zagniwającą roślinnością. Woda charakteryzuje się niską przejrzystością. Zawartość tlenu na rzekach kształtowała się na poziomie od 2,2 mgO2/l do 6,4 mgO2/l.

Szczegółowe wyniki w pliku działania monitorujące rzeki Bug.