Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

image_print

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy obowiązane są zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Podmioty odpowiedzialne za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców powinny zostać wyłonione przez gminy w drodze przetargu do dnia 1 lipca 2013 r.

Na podstawie danych uzyskanych od gmin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na terenie województwa lubelskiego wszystkie gminy zorganizowały przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas przetargi zostały rozstrzygnięte w 204 gminach, stanowiących 96% gmin w województwie, natomiast umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały podpisane przez 196 gmin.