Specjalistyczne ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego

W dniu 25.09.2013 r. odbyło się w Zamościu specjalistyczne ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematyka ww. przedsięwzięcia obejmowała obszar zadań związanych z „Przeprowadzeniem specjalistycznego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego z elementami użycia sił i środków na obiekcie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.
Scenariusz ćwiczenia obejmował dwa elementy:

  • Zajęcia teoretyczne w postaci treningu sztabowego;
  • Epizody praktyczne realizowane przez szpital, służby, inspekcje i straże.

Celem ćwiczenia między innymi była:

  • Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do działania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia;
  • Sprawdzenie stopnia organizacji i przygotowania elementów organizacyjnych procesu ewakuacji doraźnej;
  • Doskonalenie wybranych elementów miejskiego systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  • Doskonalenie procedur postępowania w sytuacji wykorzystania negocjatorów.

W ćwiczeniach wzięła udział Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek.