Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Chełmskiego

W dniu 18 września 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Chełmskiego, w którym uczestniczyła pani Teresa Wolińska – Kierownik Działu Inspekcji Delegatury w Chełmie. Natomiast 27 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyły się: posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Sesja Rady Powiatu, gdzie WIOŚ w Lublinie reprezentowała pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie. Jednym z tematów poruszanych na ww. spotkaniach było omówienie informacji o stanie środowiska powiatu chełmskiego w 2012 r.