Spotkanie poświęcone ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

image_print

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z Ministrem Środowiska – Marcinem Korolcem spotkali się przedstawiciele gmin z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie poświęcone było ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz i finansowaniem inwestycji dotyczących ochrony środowiska.
W spotkaniu uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny oraz Kierownik Wydziału Inspekcji WIOŚ Lublin – Grzegorz Uliński.
Zdaniem ministra województwo lubelskie dobrze poradziło sobie z obowiązkami wynikającymi z wdrożenia ustawy.