Kampania Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”

W dniu 8 października 2013 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”. W spotkaniu wziął udział wiceminister środowiska – Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak.
Celem wysłuchania było umożliwienie zainteresowanym przedstawienia poglądów na tematy związane z gazem łupkowym. Wypowiadali się obywatele gmin, na obszarze których obowiązują koncesje poszukiwawcze oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

Między wystąpieniami aktywnych uczestników pracownicy instytucji: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, a także Państwowego Instytutu Geologicznego i firmy wykonującej na zlecenie Ministerstwa Środowiska badanie opinii społecznej (TNS Polska), przedstawili krótkie prezentacje nt. ochrony środowiska, kontroli pracy przedsiębiorców oraz postrzegania gazu z łupków przez mieszkańców Polski.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, reprezentowany przez Arkadiusza Iwaniuka – Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawił prezentację dotyczącą kontroli pracy przedsiębiorców prowadzących prace poszukiwawcze gazu łupkowego na terenie województwa lubelskiego.

kampania Ministerstwa Środowiska - Porozmawiajmy o łupkach