Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Obliczone, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, arytmetyczne średnie kroczące ze stężeń zmierzonych na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, Chełmie przy ul. Jagiellońskiej i Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej wynoszą 1,1 ng/m3. Obliczenia dotyczą okresu ostatnich 12 miesięcy tj. od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Więcej informacji w pliku *.pdf