image_print

Nie truj powietrza

Gmina Lublin w ramach działań edukacyjnych służących poprawie jakości powietrza rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nie truj powietrza – miej wpływ na to,czym oddychasz. 7 października 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminę Lublin „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz”. Na konferencji zostały omówione tematy związane z ochroną powietrza. Szczególną uwagę zwróciła […]

Czytaj dalej...

Aktualny komunikat ws. sytuacji w elektrowni jądrowej na Ukrainie

W związku z przeciążeniem strony internetowej PAA publikujemy (z BIP Prezesa PAA) aktualny komunikat ws. sytuacji w elektrowni jądrowej na Ukrainie. BRAK ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POLSKI W dniu 3 grudnia 2014 r. media poinformowały o incydencie w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże znajdującej się ok. 700 km od granic Polski. Z informacji, jakie od ukraińskiego dozoru jądrowego otrzymała Państwowa Agencja Atomistyki wynika, że 28.11.2014 r. wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężenia pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2014 r. oraz ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu – tekst informacji o przekroczeniach

Czytaj dalej...

Eko-Partol w Lublinie

Ekopatrol Straży Miejskiej w Lublinie realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska na terenie miasta Lublina. Eko-Patrol realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Strażnicy zwracają szczególną uwagę m.in. na nielegalne podrzucanie śmieci lub ich spalanie. Od niedawna strażnicy mają do dyspozycji specjalistyczny samochód. Pojazd, będzie służył do walki z zanieczyszczeniami środowiska w mieście. Dzięki niemu, będzie możliwe szybkie i na miejscu wykrycie zanieczyszczeń wody oraz powietrza. Na wyposażeniu […]

Czytaj dalej...

Wyjazd studyjny na obwodnicę Lublina

13 października 2014 r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zorganizował wyjazd studyjny na obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17. Pracownicy GDDKiA zaprezentowali nowo wybudowaną drogę realizowaną w ramach kontraktów nr 2,3,4. Podczas przejazdu trasą od Al. Solidarności w Lublinie poprzez węzły „Lublin-Sławinek”, „Jakubowice”, „Lublin-Rudnik”, „Lublin-Tatary”, „Lublin-Mełgiewska” oraz „Lublin-Witosa” zostały omówione zasadnicze problemy pojawiające się w trakcie realizacji wielkiego zadania inwestycyjnego w terenie. W spotkaniu udział wzięli […]

Czytaj dalej...

Ekofestyn 2014

11 października 2014 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w Ekofestynie, który odbył się na placu Zamkowym. Była to już siódma edycja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Festyn został objęty patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz przez Prezydenta Miasta Lublin. Uroczystego otwarcia dokonał Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Antoni Skrabucha Dyrektor […]

Czytaj dalej...

Spotkanie przedstawicieli WIOŚ ze służbami ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej

7 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej tj.: Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Rządowego Ośrodka Kontroli Analitycznej w Zakresie Ochrony Środowiska. Spotkanie było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Delegacji Wojewódzkiego […]

Czytaj dalej...

Uroczyste X Posiedzenia Rady Rozwoju Lublina

29 września 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste X Posiedzenia Rady Rozwoju Lublina. W pierwszej części dokonano podsumowania działalności. Podczas spotkania Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin podziękował Członkom Rady za wkład pracy. Jednym z głównych projektów, które zaopiniowała Rada Rozwoju Lublina była Strategia Rozwoju Lublina. Za jej współtworzenie Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wyróżniony szczególnym podziękowaniem w formie dyplomu i pamiątkowej […]

Czytaj dalej...

V Międzynarodowa Konferencja ECOFORUM

24 września 2014r. rozpoczęła się V Międzynarodowa Konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”. Spotkanie to jest okazją do wymiany pomysłów oraz doświadczeń w zakresie ochrony środowiska. Konferencja została podzielona na sesje tematyczne: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA na drodze inteligentnych rozwiązań dla ochrony środowiska, odnawialne źródła energii, ciepłownictwo. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konferencji objęli Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Maciej Grabowski – Minister Środowiska Włodzimierz Karpiński – […]

Czytaj dalej...

Pięcioletnia ocena jakości powietrza woj. lubelskiego za lata 2009-2013

Wypełniając obowiązek nałożony art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn.zm). w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie opracowana została pięcioletnia ocena jakości powietrza obejmująca lata 2009-2013. Ocena pięcioletnia obejmuje: klasyfikację stref w oparciu o kryteria stosowane w ocenie pięcioletniej, wskazanie obszarów, na których występują przekroczenia, bądź istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń, oraz informacje dotyczące wymaganych metod ocen […]

Czytaj dalej...
1 2 3