Uroczyste X Posiedzenia Rady Rozwoju Lublina

29 września 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste X Posiedzenia Rady Rozwoju Lublina. W pierwszej części dokonano podsumowania działalności. Podczas spotkania Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin podziękował Członkom Rady za wkład pracy. Jednym z głównych projektów, które zaopiniowała Rada Rozwoju Lublina była Strategia Rozwoju Lublina. Za jej współtworzenie Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wyróżniony szczególnym podziękowaniem w formie dyplomu i pamiątkowej statuetki. Jest to również wyraz uznania za promocję potencjału miasta i regionu.

pamiatkowa statuetki Rady Rozwoju Lublina