Spotkanie przedstawicieli WIOŚ ze służbami ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej

image_print

7 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej tj.: Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Rządowego Ośrodka Kontroli Analitycznej w Zakresie Ochrony Środowiska.
Spotkanie było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Arkadiusz Iwaniuk – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
  • zaprezentowano i omówiono wyniki badań uzyskane w czasie poprzedniego wspólnego poboru, które odbyło się w dniu 29.05.2014 r. po stronie białoruskiej,
  • przedstawiono informację nt. wyników badań wód rzeki Bug i jej dopływów leżących po stronie polskiej i białoruskiej zrealizowane w II i III kwartale 2014 r.,
  • omówiono zasady oraz wyniki oceny jakości wód rzeki Bug na podstawie badań realizowanych w roku 2013 przez WIOŚ w Lublinie,
  • planowane działania oraz inwestycje mogące mieć wpływ na stan środowiska, w tym przebieg prac modernizacyjnych na miejskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu.

Ponadto dokonano wizji lokalnej obiektów leżących w rejonie miasta Włodawa, mogących mieć wpływ na stan wód rzeki Bug.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskie spotkanie_polsko_bialoruskie_wlodawa_fot_2 spotkanie_polsko_bialoruskie_wlodawa_fot_3