Wyjazd studyjny na obwodnicę Lublina

image_print

13 października 2014 r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zorganizował wyjazd studyjny na obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17. Pracownicy GDDKiA zaprezentowali nowo wybudowaną drogę realizowaną w ramach kontraktów nr 2,3,4.
Podczas przejazdu trasą od Al. Solidarności w Lublinie poprzez węzły „Lublin-Sławinek”, „Jakubowice”, „Lublin-Rudnik”, „Lublin-Tatary”, „Lublin-Mełgiewska” oraz „Lublin-Witosa” zostały omówione zasadnicze problemy pojawiające się w trakcie realizacji wielkiego zadania inwestycyjnego w terenie.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Grzegorz Uliński Kierownik Wydziału Inspekcji.